Arborist | Skaraborg | Kultes gård
 

Arborist-tjänster

Ett vackert och välvårdat träd är en prydnad för din trädgård. Det tar lång tid för ett träd att växa upp och de skall därför behandlas med stor respekt. I många fall kan man forma trädet för det utseende eller den funktion som önskas.

Träd är levande organismer. Och precis som alla andra organismer kan de drabbas av sjukdomar, vilket är viktigt att ta hänsyn till när du beskär dem. Varje snitt, eller sår om du så vill, gör det lättare för svampar och andra sjukdomar att angripa trädet.

Olika träd behöver olika typer av beskärning. Gör man fel kan trädet skadas och i värsta fall dö. Vår kunskap säkerställer att ditt träd även fortsättningsvis håller sig vackert och friskt.

Vi behärskar alla typer av beskärningstekniker

Vi har gedigen erfarenhet av omfattande fällnings- och beskärningsuppdrag och varje beskärningsmetod har sitt syfte. När vi är på plats hos dig lyssnar vi in på dina önskemål och behov samtidigt som vi alltid gör en bedömning av situationen utifrån arboristens perspektiv.

Säkerhetsbeskärning

Innebär att ta bort döda och sjuka grenar eller delar av trädet som riskerar att skada allmänhet och materiel.

Kronbalansering

Har som mål att göra trädet vackrare och stabilare, genom att göra det mer symmetriskt.

Kronreducering

Minskar kronans storlek, vilket gör att trädet skuggar mindre och blir mindre vindkänsligt.

Kronhöjning

Genomförs för att få en högre frihöjd från mark till krona vilket innebär att de nedersta grenarna tas bort.

Hamling

Innebär att ta bort alla tunna grenar från stammen. Detta var från början ett sätt att samla vinterfoder till boskap. Nuförtiden görs det av estetiska skäl och för att bevara gamla, hamlade träds karaktär.

Att beskära fruktbärande träd

Detta är en vetenskap och måste anpassas efter trädens form och växtsätt för att få ett friskt och vackert träd.  

Beskärningsperiod

Beskärning är en konst och var och en av dessa beskärningar kräver olika hänsyn, inte minst beroende på trädets art och ålder. Vilken tid på året som träd bör beskäras beror på vilket resultat som önskas. Vanligt är att beskärning sker under JAS-perioden (juli, augusti, september). Vid vissa typer av beskärningar kan däremot vårvintern vara en lämplig tid för utförande. Döda grenar kan dock tas bort året om.

Kontakta oss så hjälper vi dig med att göra en bedömning av vilka åtgärder som behövs för att möta dina och trädets behov. 

x
Den här sidan använder cookies. Det är ok!