Stubbfräsning gör skillnad

Det finns många skäl att vilja bli av med en stubbe. Underlätta för robotgräsklipparen, möjliggöra byggnation eller av rent estetiska skäl. Vi hjälper dig med effektiv stubbfräsning. Vi fräser stubbar och rötter i alla storlekar, och fräser även bort häckar, buskar och buskage om du vill. 

I de fall där vi har fällt träd hos dig kan det vara skönt att bli av med stubben samtidigt. Vi har två stubbfräsar, där den ena är 4x4, som klarar de allra flesta stubbar och situationer. Detta gör att vi blir både snabba och effektiva. 

Vi upplever att maskinerna är pålitliga och att vi alltid kan leverera bra arbeten med dem. Att låta oss göra jobbet brukar vara betydligt enklare än att försöka sig på stubben manuellt på egen hand med diverse andra verktyg. Dessutom kan du nyttja femtio procents rutavdrag för arbetskostnaden när du anlitar oss.

Häckfräsning

Vill du bli av med en buske, ett större buskage eller en häck permanent är fräsning av rotsystemet effektivt. Vi sågar först ned alla stammar för att sedan effektivt fräsa bort rotsystemet med våra stubbfräsar. Vår maskinpark är riktigt smidig till sådana här typer av jobb och om du vill ha hjälp med att frakta bort stammar och ris efter utfört arbete fixar vi det.

Markfräsning

Vill du jämna till en ojämn yta i trädgården eller exempelvis anlägga ett trädgårdsland kan vi fräsa den ytan åt dig. Det brukar räcka med en ytfräsning men ibland kan det krävas en djupare fräsning. Detta luckrar upp jorden vilket gör att du sedan kan jämna till ytan eller plantera i den. Att fräsa bort knölar och ojämnheter underlättar dessutom för en robotgräsklippare.

Syftet bestämmer fräsdjupet

Gräsplantering - Ytlig stubbfräsning

I de fall där hålet skall fyllas igen med jord för att plantera gräsmatta brukar vi fräsa ca 10 – 20 centimeter under marknivå. Utöver stubben fräser vi tillräckligt med rotsystem så att du ska kunna få en jämn och fin gräsmatta efteråt. Detsamma gäller om du ska så gräs där du innan hade en buske eller en häck.

Tips! Ska gräsmatta anläggas på den frästa ytan rekommenderas att all spån avlägsnas. Lägg sedan ett lager jord i hålet och strö rikligt med gräsfrö över hela ytan. 

Återplantering - Djup stubbfräsning

Ska det återplanteras nya träd eller buskar på hela eller delar av det frästa området behöver stubbarna fräsas djupare än normalt. Detta för att nya rotsystem skall kunna utvecklas på samma plats. Samtidigt luckras jorden upp så att återplantering underlättas.

Även inför byggnation t ex vid altanbyggen eller markanläggning t ex en grusgång kan det vara nödvändigt att fräsa djupare.

Tips! Vi rekommenderar att all spån ska avlägsnas innan jord läggs ut inför en plantering. Detta för att undvika en försurningsprocess som uppstår när spånen förmultnar, vilket hämmar tillväxt. Vid stubbfräsning blir det väldigt mycket spån och flis. Spånen är ett utmärkt material att använda för täckodling och liknande. Lägger du dem i komposten får du härlig mull med tiden.

Två maskiner skapar flexibilitet

Under säsong arbetar vi någonstans i Skaraborg nästan alla dagar i veckan och vi har alltid med oss stubbfräsarna i våra bussar. Det möjliggör att vi väldigt snabbt kan justera vår planering vilket gör att priset för fräsningen inte påverkas av var i Skaraborg som arbetet utförs. 

Kontakta oss för ett riktpris på din fräsning

Vi brukar i normalfallet kunna ge ett grovt riktpris eller kostnadsförslag direkt vid en förfrågan om stubbfräsning. Ett definitivt pris kan dock endast lämnas när vi har sett jobbet på plats. Generellt bygger vår prissättning på fler faktorer. Antalet stubbar, stubbarnas diameter och hur mycket av rotsystemet som behöver fräsas är faktorer som påverkar priset. Stubbarnas skick samt hur djupt de behöver fräsas kan också inverka på priset då det påverkar hur lång tid det tar att fräsa.  

Vid ytfräsning av rötter, buskar, buskage och häckar tar vi hänsyn till djupet och arean när vi prissätter.

 

x
Den här sidan använder cookies. Det är ok!