Stubbfräsning | Skaraborg | Kultes gård hjälper dig
 

Stubbfräsning

Det finns många skäl att vilja bli av med en stubbe. Underlätta för robotgräsklipparen, möjliggöra byggnation eller av rent estetiska skäl. Vi hjälper dig med effektiv stubbfräsning. Vi fräser stubbar och rötter i alla storlekar, och fräser även bort häckar, buskar och buskage om du vill. 

Vad kostar en stubbfräsning | flera faktorer som styr 

Vi brukar i normalfallet kunna ge ett grovt riktpris eller kostnadsförslag direkt vid en förfrågan om stubbfräsning. Ett definitivt pris kan dock endast lämnas när vi har sett jobbet på plats. Generellt bygger vår prissättning på fler faktorer. Antalet stubbar, stubbarnas diameter och hur mycket av rotsystemet som behöver fräsas är faktorer som påverkar priset. Stubbarnas skick samt hur djupt de behöver fräsas kan också inverka på priset då det påverkar hur lång tid det tar att fräsa.  

Vid ytfräsning av rötter, buskar, buskage och häckar tar vi hänsyn till djupet och arean när vi prissätter.

Vad är stubbfräsning? | fräshjulet ger snabbt och permanent resultat

Stubbfräsning är det snabbaste sättet att ta bort en stubbe. Längst fram på maskinen sitter en lyftarm och längst ut på armen sitter ett fräshjul, som är utrustat med "tänder", och snurrar i hög hastighet och flisar sönder stubben. Det låter mer dramatiskt än vad det är men vi använder alltid speciella skydd runt maskinen för att undvika att spån och flisor far iväg. Fräsningen är permanent och behöver inte återupprepas och dessutom kan du nyttja femtio procents rut-avdrag för arbetskostnaden när du anlitar oss.

Häckfräsning

Vill du bli av med en buske, ett större buskage eller en häck permanent är fräsning av rotsystemet effektivt. Vi sågar först ned alla stammar för att sedan effektivt fräsa bort rotsystemet med våra stubbfräsar. Vår maskinpark är riktigt smidig till sådana här typer av jobb och om du vill ha hjälp med att frakta bort stammar och ris efter utfört arbete fixar vi det.

Markfräsning

Vill du jämna till en ojämn yta i trädgården eller exempelvis anlägga ett trädgårdsland kan vi fräsa den ytan åt dig. Det brukar räcka med en ytfräsning men ibland kan det krävas en djupare fräsning. Detta luckrar upp jorden vilket gör att du sedan kan jämna till ytan eller plantera i den. Att fräsa bort knölar och ojämnheter underlättar dessutom för en robotgräsklippare.

Fräsdjupet varierar | ditt syfte avgör

Beroende på vad du tänker göra på ytan där stubben tidigare stod fräser vi olika djupt.

Gräsplantering | ytlig fräsning

I de fall där hålet skall fyllas igen med jord för att plantera gräsmatta brukar vi fräsa ca 10 – 20 centimeter under marknivå. Utöver stubben fräser vi tillräckligt med rotsystem så att du ska kunna få en jämn och fin gräsmatta efteråt. Detsamma gäller om du ska så gräs där du innan hade en buske eller en häck. 

Återplantering | djupfräsning

Ska det återplanteras nya träd eller buskar på hela eller delar av det frästa området behöver stubbarna fräsas djupare än normalt. Detta för att nya rotsystem skall kunna utvecklas på samma plats. Samtidigt luckras jorden upp så att återplantering underlättas.

Även inför byggnation t ex vid altanbyggen eller markanläggning t ex en grusgång kan det vara nödvändigt att fräsa djupare.

Tips! Vid stubbfräsning blir det väldigt mycket spån och flis och vi rekommenderar att all spån ska avlägsnas innan jord läggs ut inför en plantering. Detta för att undvika en försurningsprocess som uppstår när spånen förmultnar, vilket hämmar tillväxt. Spånen är ett utmärkt material att använda för täckodling och liknande. Lägger du dem i komposten får du härlig mull med tiden.

Fullt ös | fler maskiner skapar möjligheter

Under säsong fäller vi träd och fräser stubbar någonstans i Skaraborg nästan alla dagar i veckan och vi har alltid med oss stubbfräsarna i våra bussar. Det möjliggör att vi väldigt snabbt kan justera vår planering vilket gör att priset för fräsningen inte påverkas av var i Skaraborg som arbetet utförs. 

Kontakta oss redan idag för ditt kostnadsförslag!

 

x
Den här sidan använder cookies. Det är ok!