Trädfällning

Vi på Kultes Gård har erfarenhet, utbildning, försäkringar samt utrustning som gör att vi kan genomföra även riktigt svåra trädfällningar. Varje situation är unik och vår strävan är att genomföra fällningar på enklaste vis, utan att tumma på säkerheten.

Markfällning

I de flesta fall kan trädet fällas direkt från marken med olika metoder. Ibland behöver trädet säkras med hjälp av rep, vinsch eller annan utrustning. Olika metoder används för att mäta trädets viktförskjutning samt hur långt trädet kommer vid fällning. Avancerade sågtekniker kan sedan användas för att med precision få trädet i den riktning som önskas. 

Sektionsfällning

Men ibland räcker utrymmet helt enkelt inte till. Då använder vi oss ofta av en metod som kallas sektionsfällning. Det betyder att vi använder klättringsutrustning för att ta ner trädet i småbitar. Grenarna kapar vi på vägen upp, och sedan fälls trädet bit för bit från toppen på vägen ner. På så vis kan vi ta ner även riktigt stora träd där det är ont om plats.

Sektionsfällning ställer stora krav på den som fäller. Att arbeta med motorsåg högt över marken kräver speciell utrustning och kan vara farligt. Men vi har utbildningen som krävs.

Skylift

Om trädet är i mycket dåligt skick eller står på en plats där varken sektionsfällning eller markfällning är möjligt använder vi skylift för att fälla trädet. Även denna typ av fällning kräver särskild utbildning och utrustning. Vilken typ av skylift som används beror på situation. 

Bortforsling

Vill du ta hand om trädmaterialet själv kan vi såga trädet i "bärbara bitar" så du kan bortforsla på egen hand. Och skulle du vilja göra ved av ditt träd kan vi kapa upp det åt dig. Priset för det varierar beroende på hur stort trädet är. Vill du kan vi också hjälpa till att forsla bort avfallet. Säg till bara, så tar vi med det i offerten. 

Kontakta oss

För att få ett kostnadsförslag, skicka oss ett meddelande!

Efterfrågad tjänst:

x
Den här sidan använder cookies. Det är ok!